سخنگوی شورای سیاستگذاری جمعه امامی: التهاب بالاست و حساسیت بالا رفته استحجت الاسلام نوری تاکید کرد: در بیان فرضیات فقهی و نکات اخلاقی باید مراقب بود که در جملات و کلمات به این دوگانگی دامن نزنیم و به افکار عمومی و عواطف جامعه زنان و زنان ایران لطمه نزنیم. زیرا التهاب زیاد است و حساسیت افزایش می یابد