سخنان پنهان خالق ایرانی تصویر جام جهانی ۲۰۲۲
فعلاً ای کدام ممکن است برای محبوبیت حریفان گروه سراسری کشورمان در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات شاهد قرعه کشی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بودیم، در ابتدای این مراسم تصویر جام جهانی ۲۰۲۲ آشکار شد. با این حال در آن دوم متوجه نشدیم کدام ممکن است خوب ایرانی طراحی کرده است.