ستاد توانبخشی: طرح عفاف و حجاب در اصناف را آماده کرده ایم؛ پس از جمع بندی به وزارت کشور ارسال می کنیم
سخنگوی توانبخشی سلبریتی ها: متاسفانه صدا و سیما در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف است و با توجه به قانون عفاف و حجاب در ادارات هنوز برنامه ای برای معرفی قانون و رفع ابهامات و شبهات وجود ندارد. همچنین به دلیل درخواست های مکرر رسانه ملی تریبونی برای این منظور فراهم نکرد.