سبک اقامت بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید

در سناریوی امروزی، هر شخص خاص آرزوی منصفانه سبک اقامت مفید را دارد. سبک اقامت مفید به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی اشخاص حقیقی {کمک می کند} هر دو می توان اظهار داشت چگونه منصفانه رژیم غذایی متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغذی را محافظت کنیم. متعدد اجتناب کرده اند این عناصر وجود دارند کدام ممکن است بر سلامت خواهید کرد تأثیر می‌گذارند، کدام ممکن است نمی‌توانید برخی اجتناب کرده اند آنها را مدیریت کنید، مشابه با سن هر دو ساختار ژنتیکی، با این حال می‌توانید سبک اقامت شخصی را اصلاح دهید. همراه خود برداشتن تعدادی از قدم {به سمت} منصفانه اقامت مفید، می توانید اجتناب کرده اند شخصی به سمت بسیاری از مختلف {بیماری ها} مشابه با بیشتر سرطان ها، بیماری قلبی هر دو سایر بیماری های انتقادی دفاع کردن کنید.

همراه با منصفانه سبک اقامت مفید، تنها می توانید امواج مثبتی را اجتناب کرده اند آن پوست بکشید، مشابه با: را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد همه وقت شاد خواهید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در احاطه بافت خوش بینانه خواهید داشت.

شخص خاص کدام ممکن است مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی سیگار نمی کشد، سعی می تدریجی وزن مناسبی داشته باشد، رژیم غذایی مفید سرشار اجتناب کرده اند میوه ها، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر خوردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزانه بازی می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص مفید علاوه بر این از آن آگاه است کدام ممکن است چگونه استرس را مدیریت تدریجی، بیش از حد الکل نمی نوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هر عصر خوشایند می خوابد. اصولاً او همه وقت همه کارها را متوسط انجام می دهد. به همین دلیل، اگر اقامت سالمی دارید، باید قدمی رو به ورودی بردارید به همان اندازه اصلاح بهتری در اقامت شخصی تحمیل کنید. با این حال مورد نیاز نیست همه عامل را به یکباره اصلاح دهید، باید اصلاحات کوچکی تحمیل کنید به همان اندازه به سبک اقامت مفید‌تری شکسته نشده دهید، شناخته شده به عنوان مثال. ب. از جمله میوه به وعده غذایی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسه زدن {هر روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. به همین دلیل چندین راه {برای حفظ} منصفانه سبک اقامت مفید موجود است:

• اجتناب کرده اند منصفانه رژیم غذایی متعادل همراه خود از میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بیشترین استفاده را ببرید:
سه وعده در روز (صبحانه، ناهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام) بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را در وعده غذایی شخصی بگنجانید. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برای ما فوق العاده مهم هستند، ویتامین های غذایی، داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر را برای ما فراهم می کنند. شناخته شده به عنوان مثال، منصفانه لیوان مناسب آب میوه اخیر برای صبحانه، منصفانه سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از سبزیجات در هر وعده غذایی.

• روزانه آب بنوشید:
منصفانه شخص باید حداقل ۲-۳ لیتر آب در روز بنوشد. از آب آشامیدنی مزایای زیادی مشابه با کاهش چند پوند برای مو، منافذ و پوست ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دارد.

• {هر روز} بازی کنید:
بازی برای همه زمانها هر شخص خاص فوق العاده ضروری است. خواهید کرد می توانید بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند تمرینات را {هر روز} انجام دهید، مشابه با: ب- نظافت خانه، باغبانی، پرسه زدن، دوچرخه رانندگی، بالا درگیر شدن اجتناب کرده اند {پله ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

• مقدار نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر را کاهش دهید:
خوردن بیش اجتناب کرده اند حد نمک در وعده های غذایی باعث افزایش فشار خون تبدیل می شود، به همین دلیل باید نمک کمتری خوردن کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر به ما شیرینی می دهد، با این حال ممکن است در نتیجه بیماری هایی مشابه با دیابت شود. پس باید اجتناب کرده اند حداقل شکر هم استفاده کنیم.

• اجتناب کرده اند غلات در رژیم غذایی شخصی بیشترین استفاده را ببرید:
غلات بیشتری را در رژیم غذایی شخصی بگنجانید از ۹ تنها داروها مغذی مورد نیاز را برای مفید نگه از گرفتن خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار تان پیشنهادات، اما علاوه بر این فیبر در غلات مناسب نیز موجود است کدام ممکن است به کاهش بیماری های قلبی، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت {کمک می کند}.

• سیگار نکش:
سیگار برای بهزیستی خطرناک است از خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها ریه، بیشتر سرطان ها کلیه، حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را افزایش می دهد.

اجتناب کرده اند غذاهای خطرناک برای سبک اقامت مفید :

• باید اجتناب کرده اند نوشیدنی های شیرین اجتناب کنید.
• اجتناب کرده اند شیرینی، کلوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسر .
• بستنی لذیذترین غذاست، با این حال برای بهزیستی مفید نیست، پس اجتناب کرده اند مصرف کردن آن اجتناب کنید.
• اجتناب کرده اند خوردن غذاهای چرب مشابه با سیب زمینی سرخ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیپس سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره .
• اجتناب کرده اند خوردن بیش از حد الکل .