زلنسکی: گروتسک ترین جنایات روسیه در اوکراین رخ داد
رئیس جمهور اوکراین در سخنانی در نشست شورای ایمنی گروه ملل متحد ذکر شد کدام ممکن است روسیه تمایل دارد اوکراین را به برده ای خاموش تغییر تدریجی.