رویدادهای ناگوار فولاد مبارکه نشان از افول حاکمیت شرکتی دارد
انتشار گزیده‌ای از گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه حاکی از چنان افتی در حاکمیت شرکتی است که نباید گفت که مشت مصداق هاروار است و حاکمیت شرکتی به گونه‌ای وارد حوزه بنگاه‌های اقتصادی شده است که در از یک طرف سرمایه شرکت ها به دام می افتد و از طرف دیگر درآمد شرکت منحرف می شود به طوری که حتی سودآورترین شرکت ها نیز گرفتار ایجاد و افزایش زیان انباشته و بدتر شدن بدهی ها و ناتوانی آنها می شوند. سرمایه گذاری. برای توسعه یا حتی پوشش استهلاک. از این رو با برجسته شدن تخلف نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد دلاری و ردپای انتصابات سیاسی در این شرکت در دولت یازدهم و دوازدهم، لازم شد تا افکار عمومی کشور برای استقرار و احیای حاکمیت شرکتی چاره اندیشی کنند. . در حوزه شرکت ها