رونمایی از هواپیمای ۴ نفره ایرانی با حضور رئیسی را ببینید
در بازدید رئیس نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، فردی که هواپیمای شخصی ۴ نفره ساخت، گفت: هزینه پروانه هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما من برای هواپیمای خودم ملخ ۳۰ میلیونی ساختم. و با همسرم پرواز کردیم، اما تا دو سال هیچکس آن را از من نخرید. رئیسی گفت: وقتی با خانواده آماده شدی سوار هواپیما بشی، بهترین امتحان همینه. منبع: خبرفوری