روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: در تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوف جمهوری خلق دونتسک، در نتیجه خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه، کمتر از ۵۰ نفر و بیش از ۱۷۰ نفر باقی مانده اند. سربازان و افسران منطقه جنگی را با جراحات شدید ترک کردند.