روسیه نیازمند رای گیری کسب اطلاعات در مورد پیش نویس تصمیم کسب اطلاعات در مورد اوکراین شد


خبرگزاری فارس گزارش داد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تخلیه گزارش هایی مبنی بر انتخاب روسیه برای تأخیر رای گیری شورای ایمنی کسب اطلاعات در مورد تصمیم پیشنهادی شخصی کسب اطلاعات در مورد اوکراین، اکنون تذکر مسکو تنظیم کرده است.

عالی تأمین در شورای ایمنی به ریانووستی ذکر شد کدام ممکن است روسیه نیازمند نظرسنجی شورای ایمنی گروه ملل کسب اطلاعات در مورد پیش نویس تصمیم بشردوستانه کسب اطلاعات در مورد اوکراین شده است.

این تأمین کدام ممکن است نامش فاش نشده است، مشاوره است کدام ممکن است «روسیه روز چهارشنبه ۲۳ مارس تقاضا رأی‌گیری حاضر کرده است».

به گزارش ریانووستی، تأمین عکس این دانش را تایید کرد.

بر مقدمه این پیش نویس تصمیم، شورای ایمنی نیازمند «منقل بس همراه خود مذاکره برای ضمانت اجتناب کرده اند تخلیه فوری، ایمن، داوطلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مانع همه غیرنظامیان» شده است. در عین جاری، شورای ایمنی بر لزوم انعقاد توافقنامه بین ۲ ملت با توجه به سلاح خوب و دنج همراه خود نیازها بشردوستانه برای این منظور تاکید می تنبل.

این مقاله خواهد آمد کدام ممکن است توسط ریانووستی کپی شده است علاوه بر این خاص می‌تنبل کدام ممکن است شورای ایمنی گروه ملل متحد به حمایت مناسب اجتناب کرده اند غیرنظامیان، اجتناب کرده اند جمله کارمندان بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} در مکان‌های آسیب‌پذیر اجتناب کرده اند جمله دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان قرار دارند، خواستن دارد.

علاوه بر این این، این سند نیازمند کدام ممکن است اجتناب کرده اند زیرساخت های غیرنظامی برای میزبانی اجتناب کرده اند قدرت نیروی دریایی استفاده نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در مناطق پرجمعیت نصب نشود.

روز سه شنبه، فدراسیون روسیه پیش نویس تصمیم ای را به شورای ایمنی حاضر کرد کدام ممکن است در آن نیازمند “منقل بس همراه خود مذاکره شورای ایمنی برای تضمین خروج بلافاصله، ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبانه همه غیرنظامیان” شد.

زودتر، دارایی ها دیپلماتیک در گروه ملل گفتن کردند کدام ممکن است رای گیری شورای ایمنی کسب اطلاعات در مورد پیش نویس تصمیم بشردوستانه روسیه کسب اطلاعات در مورد اوکراین روز جمعه برگزار تبدیل می شود. (عمیق تا حد زیادی)

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید