روز قدس وحدت جهان اسلام را احیا کرد
مشاور ولی‌فقیه در استان البرز ذکر شد: روز قدس یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است وحدت جهان اسلام را احیا کرد.