رهاسازی ۱۰۰ میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده برای احیای دریاچه ارومیه
علی سلایگه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای احیای دریاچه ارومیه ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از تصفیه خانه های تبریز و ارومیه رهاسازی شده است. رئیس جمهور بر احیاء و حفظ اکوسیستم تالاب انزلی تاکید کرد. در این راستا قرارگاه جهاد با ۵ کارگروه تشکیل شد.