راهبردهای شکست خورده آمریکا علیه ایران
وب سایت تحلیلی واشنگتن اگزمینر در بحبوحه دور جدید مذاکرات هسته ای در وین به تحلیل و تحلیل برخی از سیاست های نادرست کاخ سفید پرداخت و به واشنگتن توصیه کرد برای حل مشکلات فزاینده خود رویکردهای متعددی را در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند. ایران.قرار دادن