رئیس کل بانک مرکزی: بخشنامه کافی نیست ماموران حجاب و عفاف در بانک ها مستقر شوندرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ارائه شده است، گفت: ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آمادگی کامل برای تحقق اهداف تعیین شده را داریم. ما آنها را خوب و بد را منتشر می کنیم.