رئیس عقیدتی سیاسی ارتش: باید گوش به فرمان ولیعهد امام زمان (عج) باشیم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم سوگند نظامی که در ستاد ارتش برگزار شد، گفت: همه ادوار قیام داشته، دارند و خواهند داشت، اما انواع قیام های آخرالزمان متفاوت است. تنها کسانی که در امان باشند و او گرفتار طغیان نشود، دستش در دست رسول خداست، اما شام خواهد بود. در رویدادهای اخیر، برخی از مردم گرفتار شورش شدند. اگرچه تعداد آنها کم است و ما نمی خواهیم هموطنانمان گرفتار شوند، اما چرا گرفتار شده اند؟