رئیس سازمان نمایندگی مدیریت دانشگاه: ۸۳ درصد مردم معترض هستند
رستمی با تاکید بر اینکه اعتراضات حقیقت دارد، تصریح کرد: در نظرسنجی انجام شده ۱۰ درصد مردم اعتراضات را تایید کردند و ۵۵ درصد اعتراضات. از این میزان ۸۳ درصد اصلا در این اعتراضات شرکت نکردند اما همچنان معترض هستند. این افراد دلیل این اعتراضات را ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیش از ۲۰ درصد فساد اداری و اصلاح ساختار آن را عنوان کردند. از این افراد پرسیده شد که نیازهای شما چیست؟ باز هم ۵۹ درصد خواستار اصلاح معیشت، ۶ درصد رفع فیلتر و تنها ۳.۵ درصد آزادی زنان با حجاب بودند.