رئیس سازمان انرژی اتمی: ایران توانایی فنی ساخت بمب اتمی را دارد
محمد اسلامی: فلسفه وجودی برجام این بود که به تمام سوالات واهی منتسب به جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد. بنابراین در برجام توافق شد که ایران ظرفیت خود را محدود کرده و نظارت دقیق بر فعالیت های هسته ای خود را بپذیرد تا این اتهامات واهی برطرف شود.