رئیس جمهور: راهبرد تهران-کاراکاس در برابر دشمن «مقاومت» است
رئیس جمهور با راهبردی خواندن روابط تهران و کاراکاس، به راهبرد مقاومت دو کشور در برابر قدرت های سرکوبگر اشاره کرد و گفت: به گفته سخنگوی کاخ سفید، فشار حداکثری بر ایران شکست خورده است و ملت ما مصمم است تحریم ها را به یک احتمال تبدیل کند. برای کشور.