دیدار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی با رئیس جدید کل دادگستری استان ایلام
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با همراهی رئیس نهاد پیشرو دانشگاه، مشاور اجرایی دانشگاه، معاونت غذا و دارو، درمان، رئیس اورژانس پیش اورژانس و رئیس دانشگاه، رئیس دفتر دانشگاه و مدیر ارتباط با رئیس جدید دادگستری در ملاء عام دیدار و گفتگو کردند.