دیابت نوع ۲

دیابت نوع ۲ کدام ممکن است قبلاً شناخته شده به عنوان دیابت قندی غیر تکیه کن به انسولین (NIDDM) هر دو دیابت بزرگسالان شناخته می شد، شایع ترین نوع دیابت است کدام ممکن است امروزه اشخاص حقیقی را تحمل تاثیر مکان ها. حدود ۹۰ به همان اندازه ۹۵ نسبت افراد اجتناب کرده اند این بیماری مبارزه کردن می برند. این می تواند یک اختلال متابولیک است کدام ممکن است همراه خود درجه قند خون بالا {به دلیل} از دوام به انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف انسولین خاص تبدیل می شود.

تحمیل دیابت نوع ۲ کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش {به دلیل} سبک اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا ژنتیکی است. آگاه تبدیل می شود افرادی که کمتر بازی می کنند، رژیم غذایی ناسالم می خورند، الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار بلعیدن می کنند، اصولاً کشف نشده ابتلا به این بیماری هستند.

اشخاص حقیقی دارای بستگان، به طور قابل توجهی بستگان سطح منصفانه، تحت تأثیر دیابت نوع ۲ کشف نشده خطر بیشتری برای ابتلا به این بیماری هستند. آگاه تبدیل می شود مشکلات وزنی نیز عاملی در تحمیل این بیماری است. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است افزایش نرخ مشکلات وزنی در دوران کودکی باعث افزایش شیوع دیابت در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان شده است.

علل تولید دیگری عبارتند اجتناب کرده اند {فشار خون بالا}، کلسترول بالا (هیپرلیپیدمی مختلط)، آکرومگالی، سندرم کوشینگ، تیروتوکسیکوز، فئوکروموسیتوم، پانکراتیت مزمن، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سن.

علائم دیابت نوع ۲ برای ادغام کردن پلی اوری هر دو تکرر ادرار، پلی دیپسی هر دو افزایش تشنگی است. اضافه بار در درجه قند خون، مایعات را اجتناب کرده اند احساس ها خارج می تنبل، کدام ممکن است به نوبه شخصی باعث تبدیل می شود اصولاً بنوشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً ادرار کنید. پلی فاژی هر دو افزایش گرسنگی، ماهیچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندام ها {به دلیل} ضعیف انسولین وقت اضافی می کنند به همان اندازه قند را به سلول های خواهید کرد وارد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باعث می شوند اصولاً بخورید.

کاهش چند پوند، عدم در استفاده اجتناب کرده اند گلوکز، اجتناب کرده اند ذخیره انرژی در هیکل جلوگیری می تنبل از اجتناب کرده اند طریق ادرار از بین بردن تبدیل می شود. خستگی، این {به دلیل} ضعیف قند در هیکل است، نشاط اجتناب کرده اند قند می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف قند باعث بی حالی تبدیل می شود. تاری دید، این {به دلیل} درجه بالای قند خون است کدام ممکن است مایعات را اجتناب کرده اند چشمان خواهید کرد پوست می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر قابلیت خواهید کرد برای هدف اصلی واضح تأثیر می گذارد. زخم هایی کدام ممکن است دیر التیام می یابند، دیابت قابلیت خواهید کرد را برای التیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در مخالفت با عفونت مختل می تنبل. منافذ و پوست تیره، برخی اجتناب کرده اند دیابتی ها نیز می توانند باعث تحمیل لکه های تیره روی منافذ و پوست شوند.

همراه خود این جاری، آغاز دیابت نوع ۲ را می توان همراه خود مصرف شده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی مشترک به تاخیر انداخت هر دو حتی اجتناب کرده اند آن پیشگیری کرد. این خطر را می توان همراه خود تحمیل برخی تنظیمات در رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجاندن ورزش جسمی در سبک اقامت کاهش داد. رژیم غذایی کم چربی اشباع شده ممکن است خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهد. کاهش بلعیدن الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگار نیز ممکن است بروز این بیماری را کاهش دهد.

دیابت نوع ۲ در صورت عدم معامله با ممکن است در نتیجه هیپرگلیسمی غیر کتونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات تمدید شده مدتی قابل مقایسه با افزایش میزان حمله ها قلبی، سکته مغزی، برداشتن عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی کلیه شود. هنگامی کدام ممکن است قند خون {به درستی} محافظت شود، خطرات چنین عوارضی نیز به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد.