دولت باید به طور شفاف هزینه های طرح داروار را به شرکت های بیمه ارائه دهد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه با حضور مسئولان ذیصلاح، طرح دولت برای داروها بررسی شد. طرحی که برای اجرای آن رایزنی با کمیسیون بهداشت صورت نگرفت و کمیسیون اصلاً در مرحله تحقق نبود.