دلیل خبرگزاری قوه قضائیه کسب اطلاعات در مورد شکایت اجتناب کرده اند دهباشی کسب اطلاعات در مورد علت فوت سیداحمد خمینی
حسین دهباشی سرزنده باکلاس قبلا کسب اطلاعات در مورد علت فوت سیداحمد خمینی مطلبی را در توییتر آشکار کرده بود کدام ممکن است در جستجوی آن اجتناب کرده اند طرف بیت امام خمینی، اجتناب کرده اند وی شکایتی صورت گرفته بود. در پی این شکایت، برای دهباشی، منع تعقیب صادر شده بود.