دفاع مقدس پیروزی اراده بر ارابه بوددفاع مقدس یکی از علمی ترین دفاع های تاریخ معاصر بود. ایجاد روحیه خوداتکایی و حرکت به سمت نوآوری فنی و علمی یکی از سرمایه های دوران دفاع مقدس است که به راستی تمایز دفاع مقدس با جنگ های مشابه در تاریخ کشور را به نمایش گذاشت.
دفاع مقدس به دلیل تکیه بر دانش، فناوری و خلاقیت بومی در تاریخ معاصر جایگاه ویژه ای دارد. استفاده رزمندگان اسلام از تجهیزات پیشرفته نظامی بدون کمک مستشاران خارجی در دفاع مقدس مصداق عینی و عملی خوداتکایی و خودباوری است. موضوعی که حتی به ذهن دشمن هم خطور نمی کرد. دشمن باور نمی کرد که روزی نیروهای مسلح ایران بدون اتکا به تجهیزات فنی و دانش بنیان استفاده کنند.
رزمندگان با طراحی و اجرای شگفت انگیزترین عملیات پدافندی، ضعف و ناتوانی دشمنان را به نمایش گذاشتند. در دفاع مقدس علم، عقلانیت، ایمان، خلاقیت و فناوری به موضوعی فراگیر در ذهن و بدن فرماندهان و مدیران نظامی کشور تبدیل شده است. تشکیل سازمان جهاد خودکفایی نتیجه نهادی این تفکر همه جانبه بود. تامین قطعات نظامی توسط سازمان خودکفایی جهاد و حرکت تولید قطعات و عمر انقلابی تجهیزات باعث شد که نظر “ما می توانیم” به یک باور عمومی در بین رزمندگان و رهبران تبدیل شود و حرکت رقابت در تولید به وجود آید. ساخت تجهیزات و قطعات در میان نیروهای مسلح ایجاد شد. نظام اسلامی با به کارگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی توانست هشت سال دفاع مقدس را بدون کوچکترین آسیب لجستیکی و عزتمندانه شکست دهد و میدان خوداتکایی ملی را برپا کند.
در دوران دفاع مقدس علاوه بر دستیابی به خوداتکایی و خوداتکایی به عنوان زیربنای کلیدی استقلال ملی، شاهد بیشترین روند در ساخت سرمایه انسانی هستیم که بزرگانی چون حسن تهرانی مقدم، بنیانگذار موشک. صنعت، دانشمندان هسته ای و شهید قاسم سلیمانی در عرصه و دیپلماسی منطقه ای و جهانی، به معجزه تاریخ ایران تبدیل شده اند و بزرگترین دستاوردها را برای کشور رقم زده اند. این دستاوردها جز در پرتو اعتقاد عمیق به ضرورت خوداتکایی و خوداتکایی ملی بر اساس سرچشمه همیشگی ایمان به خدا و التزام به فرهنگ حسینی میسر نشد.
با پایان یافتن دفاع مقدس، سیاستگذاران مجدانه موضوع خودکفایی را دنبال کردند و امروز به مرحله نهادینه سازی راهبرد خودکفایی در حوزه مدیریت کلان کشور به عنوان یک اولویت و ضرورت رسیده ایم. . . بخش‌های دفاعی و صنایع دفاعی نمونه‌های عینی خوداتکایی ملی هستند که می‌توانند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرند. نکته قطعی این است که تجربه خودکفایی در دوران دفاع مقدس تاثیر صددرصدی در تداوم سیاست های اقتصادی کشور داشت و امروز نیز می تواند نقشه راهی برای مدیران در مسیر عبور از وضعیت جنگ اقتصادی باشد. و نبرد دیپلماسی و رسانه.
باید باور داشت که در هشت سال دفاع مقدس با وجود شرایط سخت و دشوار توانستیم در سطح اقتصادی، سیاسی و امنیتی به پیروزی برسیم و موضوع بازسازی، ساخت و طراحی زیرساخت ها را اجرایی کنیم، امروز دشمن بسیار است. ضعیف تر نسبت به گذشته و ایران بسیار قدرتمندتر و قدرتمندتر از دوران دفاع مقدس است، می توانیم در جنگ اقتصادی، جنگ دیپلماتیک و جنگ رسانه ای بر شرایط کنونی فائق آمده و دفاع مقدس را پایه گذاری کنیم. جز در سایه تفکر انقلابی، خوداتکایی ملی و تکیه بر راهبرد ملی برای خوداتکایی محقق نخواهد شد. تجربه دوران دفاع مقدس این نکته طلایی را ثابت کرد که در جنگ اراده ها و اراده ها، اراده محکم و مصمم پیروز می شود. دشمن با درک این اهمیت با جنگ رسانه ای سعی در تضعیف اراده ملی، از بین بردن خودباوری ملی و تاخیر در اجرای طرح خودباوری ملی با تغییر محاسبات مدیران دارد.