دستگیری قاتل فراری در عملیات پلیس در قلمرو زرندیه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اراک، روح الدین یوسفوند صبح در این زمان در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: در پی در حال مرگ نامشخص مردی ۵۶ ساله در سانحه تصادف در ۲۷ اسفند سال قبلی در یکی اجتناب کرده اند روستاهای شهرستان زردانیه موضوع در حال وقوع است. اصل کار آقایی. کارآگاه پلیس این شهر محدوده شده است.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند تحقیقات در عمق پلیسی، استفاده اجتناب کرده اند سامانه های خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری مدارک قانونی در پایان خاص شد کدام ممکن است نیروی محرک نیسان ۶۸ ساله به محض تبصره مقتول همراه خود نقشه زودتر برخورد کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله اجتناب کرده اند محل متواری شد.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس پلیس زردانیه خاطرنشان کرد: همراه خود تعیین مخفیگاه قاتل فراری در استان تهران، کارآگاهان پلیس Police شهرستان زردانیه پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ نیابت به این استان گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات پلیسی وی را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقل کردند. او را به واحد پلیس.

سوفوند بازگشت به شد: متهم پس اجتناب کرده اند پایان دادن تحقیقات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک پلیسی در پایان به قتل اعتراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه را اختلاف همراه خود مقتول بر بالا تصمیم گیری حریم پایین کشاورزی گفتن کرد.

وی ذکر شد: متهم دستگیر شده {در این} استراتژی پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده جهت سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصل مقتضی روانه زندان شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید