دستگاه ها موظف به اجرای مصوبه تغییر ساعت اداری از امروز هستند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه تغییر ساعت کاری از سوی دستگاه های اجرایی گفت: فعالیت تمامی دستگاه های اجرایی از امروز شنبه ۲۱ خرداد لغایت ۳ شهریور ماه سال جاری آغاز می شود. ساعت ۷:۰۰ و پایان در ۱۳:۳۰.