در خصوص کرونا/تاسوعا و عاشورا شرایط مناسبی نداریم، مردم دستورالعمل ها را رعایت کنند
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: از نظر شیوع موج جدید ویروس آمیکرون وضعیت خوبی نداریم بنابراین مردم در ایام محرم پروتکل های بهداشتی را به شدت رعایت کنند. به ویژه تاسوعا و عاشورا.