“در حال حاضر” جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا پیروز شده اند
هر دو حزب بزرگ ایالات متحده نمی توانند پیروزی در انتخابات کلیدی مانند انتخابات میان دوره ای کنگره را نادیده بگیرند. در شرایطی که دموکرات‌ها با وجود پیشتاز بودن جمهوری‌خواهان، هنوز از تزریق امید به پیروزی در انتخابات دست برنداشته‌اند، جمهوری‌خواهان که خطر آرای پستی را در امکان تغییر نتیجه انتخابات دست کم نگرفتند. . ، علاوه بر اعلام پیروزی در مجلس نمایندگان به عنوان رهبر، اقدامات جنجالی رئیس جمهور قبلی این کشور نیز در تغییر هر چه بیشتر فضای انتخابات به نفع آنها حساب شد.