دریافت کارمزد از دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی به درخواست های بانکی
به دلیل اینکه بانک ها برای استفاده از خدمات و اطلاعات سامانه های دولتی باید هزینه ای بپردازند و پاسخگویی به سؤالات دستگاه های مختلف مانند قوه قضائیه، فراجا و سایر دستگاه ها مستلزم هزینه های عملیاتی و تخصیص نیروی انسانی است، دستگاه های دولتی باید به بانک بازپرداخت کنند. ” آنها باید هزینه آن را بپردازند.»