درخواست غیرنظامی از وزیر برای سکوت/ این منطقه کارخانه ندارد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، سیدرضا فاطمی امین شامگاه جمعه از پروژه نیمه تمام سیمان سمنگان بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید یکی از شهروندان خطاب به وزیر گفت: این حق شهروندان مانه و سملگان نیست.

وی افزود: سیمان سمنگان ۲۰ سال است که استفاده می شود اما موفق نبوده است.

این شهروند گفت: این منطقه فاقد کارخانه است. ما همه بیکاریم