درخواست تشکیل کمیسیون بررسی حقایق حادثه مهسا امینی/ این اقدامات ضربه اساسی به نظام و انقلاب و اعتماد مردم است و جای دفاعی ندارد.
هرکسی بخواهد با طرح این موضوع را کوچک و بی اهمیت جلوه دهد یا نمایندگانی را که این موضوع را با برچسب هایی مانند موافقت با بی حجابی و آزادی بی حجابی دنبال می کنند مقصر بداند، آگاهانه در مسیری قدم گذاشته است. که به نفع نظام است آنها در پازل دشمن بازی نخواهند کرد.