دخالت نمایندگان در حذف و نصب علنی شد!جمعی از نمایندگان مجلس طوماری برای استیضاح رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با ۲۰ امضا در سامانه نمایندگان مجلس به دلیل آنچه ناکارآمدی رئیس جوان راه آهن خواندند، ثبت کردند. کما اینکه این استیضاح بعد از بی نتیجه ماندن تلاش نمایندگان برای برکناری رئیس راه آهن سرنوشت ساز شد./ گوینده و تدوین: مجتبی سرمدی – با همکاری گروه سیاسی روزنامه جوان – تولید عکس و فیلم: محمد سجادی فر