دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله نباید دوز سوم را تزریق کنند


سرویس اجتماعی آنلاین جوان: شهنام عرشی افزود: حدود ۸۴ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند که این میزان برای نوبت اول حدود ۹۵ درصد است.

وی در خصوص تزریق نوبت سوم واکسن کرونا برای دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان نباید نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند و فقط دانش‌آموزانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند باید نوبت سوم را برای حفظ سلامتی خود مصرف کنند.

آرشی همچنین وضعیت واکسیناسیون دانش آموزان زیر ۱۲ سال را نامطلوب ارزیابی کرد و افزود: حدود ۲۶ درصد دانش آموزان ۵ تا ۱۲ سال اولین نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

وی گفت: ۱۴ درصد دانش آموزان ۵ تا ۱۲ ساله دوز دوم را تزریق کردند.