دادستان: مشارکت شهرداری آبادان با عبدالباگی/ شهرداری مقصر حادثه متروپل است
غلام عباس ترکی: وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی عمران، شهرداری و حسب مورد فرماندار و فرماندار و بخشی از سازمان آتش نشانی است. و سازمان مدیریت بحران در قانون مربوط به این سازمان به صراحت آمده است که باید وارد تاسیسات ناایمن شوند.