خیلی به پیروزی امیدواریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته {سی ام} می جنگیم


حمید مطهری در نشست خبری پیش اجتناب کرده اند دیدار پرسپولیس مقابل هوادار تهرانی ذکر شد: ابتدا سال نو را تبریک می گویم. سالی پر اجتناب کرده اند بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی باشد. حلول ماه مبارک رمضان بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد. صعود به جام جهانی را تبریک می گویم. تبریک به فرزندان گروه سراسری کدام ممکن است مشکل کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به اعضای احترام کادر فنی کدام ممکن است برای صعود به جام جهانی مشکل کشیدند.

وی افزود: اجتناب کرده اند تذکر تفریحی همراه خود هواداران نیز باید بگویم کدام ممکن است مسابقه پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشی بود. عوامل تاریکی در تفریحی وجود داشت کدام ممکن است نیازی ندارم به آنها بپردازم. بعد اجتناب کرده اند دربی ۵ روز آرامش کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد کف دست به کار شدیم. {در این} مدت تمرینات شدیدی داشتیم. خوب تفریحی دلپذیر هم همراه خود گروه امید انجام دادیم. این سیستم ما این بود کدام ممکن است همراه خود عاشقان پیک تفریحی کنیم. این بدان معناست کدام ممکن است گروه ما باید همراه خود هواداران “جدید” تفریحی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب گروه خوشایند کنار هم قرار دادن برای یکپارچه فصل داشته باشد. cheerleader نیز خوب گروه دردسرساز کوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه دهنده است کدام ممکن است سعی در تعطیل فضاهای تفریحی دارد. گل های این گروه هم همین را آرم می دهد با این حال ما پرسپولیسی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنیم فوتبال هجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجومی به حاضر بگذاریم.

چون آن است سرمربی گروه فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: سعی می کنیم همراه خود کف دست های هجومی متنوع اجتناب کرده اند پایین خارج شویم. چون آن است می فهمید پرسپولیس همه وقت جنگنده است. ما به هیچ وجه تسلیم نمی شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هفته {سی ام} می جنگیم. ما آرزوی قهرمانی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی امیدواریم. کودک های ما در تمام این سال ها ژن قهرمانی را آرم داده اند. گروه ما ژن قهرمانی را دارد. ممکن است روی یکسری امتیازات تاکید می کنم، با این حال اگر فرصتی برای صحبت باشد، اینطور نیست کدام ممکن است ما بهانه بیاوریم. همراه خود وجود مشکلاتی کدام ممکن است داشتیم، امتیازات را خیلی خوشایند مخلوط کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال قبلی امتیاز بیشتری کسب کردیم. سعی می کنیم {در این} مسیر بهتر از نتایج را بگیریم. اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های سودآور بیشتر اوقات {به سمت} ما سنگ پرتاب می کنند، با این حال ما همه وقت سعی کرده ایم خوب اساس محکم برای شخصی بسازیم. دیده اید کدام ممکن است {در این} سال ها متعدد اجتناب کرده اند این سنگ ها {به سمت} شهر تشک جمشید پرتاب شده است، با این حال همراه خود ۵ پیروزی متوالی سعی کرده ایم بنای فوق العاده شکوه مشرف به ۵ پیروزی متوالی داشته باشیم، انشاالله همراه خود حمایت تعداد زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید… به همت کودک ها سعی می کنیم اجتناب کرده اند طبقه ششم افشا اجتناب کرده اند ساختمان.

مطهری در {پاسخ به} سوالی مبنی بر وضعیت حامد لاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن این دروازه بان توسط کادر فنی پرسپولیس، ذکر شد: خیر چشم انداز مشکلی پیدا نکرد. کادر فنی انتخاب گرفتند کدام ممکن است او تعدادی از مونتاژ همراه خود گروه ورزش نکند. چون آن است می فهمید پیش بینی همه اجتناب کرده اند دروازه بان های پرسپولیس بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد این را آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل قبلی بهتر از دروازه بان آسیا شد با این حال باید حواسش به ورزش باشد. این انتخاب کادر فنی است کدام ممکن است تعدادی از مونتاژ همراه خود گروه ورزش نکند. مطمئنا، مناسب است، با این حال اینطور نیست کدام ممکن است نبرد رخ داده است باشد، ۹، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال خاصی هم نبوده است.

وی کسب اطلاعات در مورد برگزاری دیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران با بیرون حضور تماشاگر دلیل داد: فوتبال وقتی هواداران در ورزشگاه هستند، فوتبال رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی عکس دارد. اکنون همراه خود ملاحظه به اینکه وضعیت کرونا در کشورمان فوق العاده بیشتر شده است، اجتناب کرده اند این انتخاب سوال کردن کردم. تمام شکوه های فوتبال همراه خود حضور تماشاگران تعیین کنید خواهد گرفت. گروه ما هم نشاط خوبی خواهد گرفت. ۲۷، ۲۸ ماهی است کدام ممکن است در خدمت پرسپولیس هستیم اجتناب کرده اند این نعمت محرومیم. متأسفانه علاوه بر این سه ۴ مسابقه، هواداران شخصی را نداشتیم. امیدوارم هواداران ما سریع به ورزشگاه بیایند. می فهمید کدام ممکن است فلسفه فوتبال اینجا است کدام ممکن است سرگرم شوید. بگذارید این نکته را روشن کنم؛ فوتبال تغییر به درگیری شده است. خدایا این خوشایند نیست کنار اجتناب کرده اند این کدام ممکن است فوتبال خوب خرید و فروش غول پیکر است. فلسفه او تفریح ​​کردن است. ما همین جا همراه خود همه اینها جنگیدیم. اجتناب کرده اند تماشاگران استقبال می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ببینیم شرایط برگزاری لیگ چگونه خاص شد.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این موضوع ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند ناظران در مصاحبه ای اجتناب کرده اند داور دربی انتقاد کرد. داور دربی باید بهتر از، کم خطا ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب ترین داور لیگ در هفته دربی باشد. به تذکر خواهید کرد اینطور بود؟! این گزینه ها عجولانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی باعث تبدیل می شود کدام ممکن است کارنامه داور زیر پرس و جو برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها شکست بخورند. ساده الان یک بار دیگر پرس و جو پرسیده شد، فشار بیش از حد شد. لطفا احساسی انواع نکنید. این را نمی توان تعمیر کرد.

مطهری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید نیاز ای برای خطاها داوری موجود است، ذکر شد: ممکن است اصلاً اجتناب کرده اند نیاز صحبت {نمی کنم}. در نظر گرفته شده می کنم همه عامل در فوتبال در پایین در حال وقوع است. ما هم روی پایین می جنگیم، حالا اگر دیگران کاری کنند خودشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدایشان را می شناسند!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اینکه آگاه می شد کریم باقری تاج ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توضیحات عکس در گروه حضور ندارد، ذکر شد: کریم باقری سه ۴ مونتاژ ورزش می تنبل. ممکن است خودم همراه خود او صحبت کردم، باقری تحت تأثیر کرونا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اجتناب کرده اند آن اطلاعی ندارم. ممکن است با توجه به خودم صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست کدام ممکن است بگویند او کرونا ندارد. ممکن است همه وقت سعی کرده ام صادق باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اینطور بود حتما می گفتم.

سرمربی گروه پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگروه ایران همراه خود انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا: اول اینکه جام جهانی اتفاق بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هایی کدام ممکن است به این تورنمنت می رسند در سر هستند. مرحله. جذب می کند ما بیشتر اجتناب کرده اند سایر گروه های آسیایی است، با این حال این بدان معنا نیست کدام ممکن است تفریحی های آسانی خواهیم داشت. انگلیس یکی اجتناب کرده اند همراه خود قطعا ارزش آن را دارد ترین گروه های دنیاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰،۸۰ نسبت گیمرها آمریکایی در لیگ های اتحادیه اروپا کار می کنند. گروه عکس کدام ممکن است اجتناب کرده اند پلی آف خارج تبدیل می شود گیمرها بزرگی دارد. در نظر گرفته شده می کنم قرعه ما بیشتر اجتناب کرده اند سایر گروه های آسیایی است، با این حال باید برای جام جهانی به خوبی کنار هم قرار دادن شویم. فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است برای لیگ شخصی این سیستم ریزی کنیم به همان اندازه گیمرها ما در آن نقطه در بالاترین درجه شخصی باشند. این اراده این سیستم ریزی برای این باشد کدام ممکن است جام جهانی در نیم فصل هر دو در کل مسابقات لیگ برگزار شود به همان اندازه گیمرها وارد حرکت شوند. این مقدماتی تخصص میزبانی جام جهانی در ماه دسامبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم ممکن است جام جهانی شکوه باشد. گروه سراسری ایران هم تفریحی های سختی دارد. ممکن است دیده ام کدام ممکن است برخی مشاوران می گویند ما همراه خود گروه های قدرتی گروه بندی شده ایم، با این حال ممکن است اینطور در نظر گرفته شده {نمی کنم}. تقریباً ۱۶ هر دو ۱۷ سال پیش، انگلیس شاسی بلندهای شخصی را اجتناب کرده اند تفریحی های استاندارد خارج کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی همراه خود تکنولوژی بالا همراه خود اشخاص حقیقی فوری داشت. پس نباید خیلی بالا بگیریم، با این حال در نظر گرفته شده می کنم همراه خود این گروه می توانیم به مرحله بالاتری برسیم، بعد از همه همراه خود کنار هم قرار دادن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی خیلی خوشایند.

مطهری در {پاسخ به} انتقادات کادر فنی تاکید کرد: فضایی کدام ممکن است ما تحمیل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حس را در کادر فنی گروه تحمیل کردیم، اتفاق خوبی نیست. ممکن است قابل انجام است انتقاداتی داشته باشم، با این حال این گروه دردسرساز امتحان شده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جام جهانی رسیدند. شخصاً این امتیازات باعث تیرگی هدف اصلی کادر فنی تبدیل می شود. اتحادیه باید خیلی محکم پایین پرسنل بایستد، همراه خود این گروه فنی به همکاری یکپارچه دهد هر دو انتخاب عکس بگیرد. ۵۰-۵۰ حرف زدن برایشان خیلی خوشایند نیست، این گروه فنی مشکل کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها تخلیه نباشید می گویم.

وی در یکپارچه صحبت های شخصی با توجه به دیدار همراه خود المجب دقیق کرد: ممکن است بیش از حد صحبت نکردم با این حال گفتم الهام بخش کننده تیمی است کدام ممکن است مناطق را می بندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سوئیچ حفاظت به حمله خوشایند است. ما شرایطی داریم کدام ممکن است باید تفریحی را ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به ورودی تفریحی کنیم، با این حال باید مراقب باشیم کدام ممکن است حفاظت را به حمله حریف منتقل کنیم. هر دو در پایین شخصی در نیمه ایستگاه خطاها غیر حیاتی انجام ندهیم. ما باید خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبورانه تفریحی کنیم. ما باید بین سویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین مناطق تفریحی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را به حریف دیکته کنیم. موضوعات عکس موجود است کدام ممکن است قادر نیستم با توجه به آنها صحبت کنم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص مصدومیت وحید امیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیامک نعمتی دلیل داد: متأسفانه وحید امیری پس اجتناب کرده اند بازگشت اجتناب کرده اند گروه سراسری دچار اشکال کمر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم به همان اندازه خوب هر دو ۲ هفته اجتناب کرده اند او پذیرایی نکنیم. ما هفته هاست کدام ممکن است نعمتی نداشته ایم. او به گروه اضافه شده با این حال کم کم کنار هم قرار دادن تبدیل می شود. ما همه وقت {در این} مورد شکست خورده ایم. ما همراه خود خوشحال از بازیکنانمان را به گروه سراسری راه اندازی شد کردیم با این حال در فصل های قبلی این اتفاقات برای کامیا پنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرلک رخ داد. ما به معنای دقیق آرم دادیم کدام ممکن است خوب گروه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای وحید امیری آرزوی بهتر از ها را داریم.

مطهری در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد تنظیمات بیش از حد در عمق جاده دفاعی پرسپولیس ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند توضیحات موفقیت ۲ گروه وفاداری است. مطمئنا ممکن است همراه خود خواهید کرد موافقم. ما ۴ هر دو ۵ انتخاب در حفاظت میانی داریم. انواع زیادی همراه با گروه مسکن نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شناخته شده به عنوان معلم همه وقت بهتر اجتناب کرده اند کودک ها هستیم. گاهی مصدومیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات تاکتیکی باعث این اتفاق می شد. گرچه به زوج مشخص شده نرسیدیم با این حال موافقم با این حال امتحان شده می کنیم در هفته های باقی مانده به این وفاداری برسیم به همان اندازه هم در لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در جام حذفی نتایج خوبی بگیریم. همه حفاظت وسط ما برتر است با این حال انشالله همراه خود وفاداری به توافق مورد نیاز می رسیم.

وی در {پاسخ به} سوالی با توجه به پست جدیدترین عیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه شده کدام ممکن است وی در دیداری دلپذیر به مصاف گروه امید گذشت است، ذکر شد: ۹، او مقابل امید تفریحی نکرد. آنچه MRI آرم می دهد پارگی رباط است. او در شرایط دردسرساز به ما کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالیست توانمندی است، با این حال متأسفانه این {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو می کنیم عیسی آن را ادراک تنبل. برخی اجتناب کرده اند آقایان به او گفتند کدام ممکن است مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام قصدش کمک به گروه است، با این حال این علم قابل تردید نیست. ام آر آی می گوید رباطش پاره شده است با این حال در جاری ورزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم انتخاب خوبی گرفته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی به فوتبال یکپارچه دهد.