خیابان برفی کندوان منصفانه طرفه شده است
رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی مازندران: همراه خود ملاحظه به بارش برف در محورهای کوهستانی استان، رانندگان اجتناب کرده اند تردد بی معنی {در این} محورها خودداری کنند.