خطیب زاده: تغییری در برجام {وجود ندارد}/ پیام هایی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در جاری رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل شدن است
سخنگوی وزارت امور خارجه همراه خود ردیابی به جنایات فعلی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتک حرمت مسجدالاقصی اظهار داشت: آقای امیر عبداللهیان در محکومیت حوادث فعلی نامه ای به دبیرکل گروه نوشت. همکاری اسلامی».