خطر سقوط پرسپولیس، فرصت ایده‌آل استقلال
هفتـه بیست و‌ششم رقابت‌های لیگ برتر در حالی دوشنبه شب به پایان رسید که در چهار هفته پایانی هیچ‌کدام از صدرنشین‌ها حق اشتباه ندارند. هرچند در این میان اوضاع استقلال هم به لحاظ روحی و روانی و هم از نظر فنی و تاکتیکی بسیار بهتر از رقیب دیرین است.