خطرات مصرف کردن بیش از حد فلفل

{افرادی که} عاشق فلفل سیاه اخیر آسیاب شده هستند، هنگام مطالعه این متن دچار ترس نشوند. خوردن متعادل فلفل سیاه در سطح اول عواقب مثبتی بر هیکل ما دارد، از اجزا کمیاب کروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانادیوم را تامین می تدریجی. بر مقدمه بررسی ای کدام ممکن است بر روی مبتلایان تحت تأثیر دیابت نوع ۲ تکمیل شد، وانادیوم در جاری تجزیه و تحلیل است از ممکن است برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیابت نوع ۲ مفید باشد از ممکن است درجه قند خون را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت به انسولین را افزایش بخشد. همراه خود این جاری، تحقیقات ادامه دارد در سطوح اولین است، متعاقباً نمی توان به طور قطعی با توجه به وانادیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید آن برای بهزیستی اظهار داشت.

فلفل‌هایی کدام ممکن است می‌توانند خطرناک باشند، فلفل‌های بنفش، به‌ویژه فلفل بنفش چیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل کاین هستند کدام ممکن است شامل کپسایسین هستند. این ماده به طور معمول است در پمادهایی کدام ممکن است برای تسکین سوزش منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیچه های تحت تأثیر آرتریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روماتیسم استفاده تبدیل می شود، گنجانده تبدیل می شود. کپسایسین ماده‌ای پرخطر است کدام ممکن است باعث گزش فلفل‌ها می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است علامت‌های درد به ذهن را مسدود می‌تدریجی، اجتناب کرده اند آن برای دارویی استفاده می‌شود. همراه خود این جاری، اگر این ماده را روی منافذ و پوست شخصی وارد کنید، احتمالاً باعث تحمیل بافت سوزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به قرنیه توجه تبدیل می شود از این ماده آزار دهنده است. قابل انجام است عواقب ضد میکروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی اکسیدانی داشته باشد، با این حال تحقیقات در جاری انجام است.

کپسایسین ممکن است اسید شکم را افزایش دهد، متعاقباً {افرادی که} کپسایسین بیش اجتناب کرده اند حد دارند باید اجتناب کرده اند مصرف کردن فلفل بنفش هر دو مشتقات آن اجتناب کنند. کپسایسین نباید در کنار همراه خود آسپرین خوردن شود از خطر خونریزی را افزایش می دهد. اگر اجتناب کرده اند تئوفیلین برای آسم استخدام می کنید، باید اجتناب کرده اند خوردن کپسایسین از ممکن است تئوفیلین را در هیکل به سطوح سمی برساند. علاوه بر این، اگر اجتناب کرده اند داروهای رقیق کننده خون هر دو مهارکننده های ACE استخدام می کنید، اجتناب کرده اند کپسایسین .

همراه خود این جاری، اگر شما اتفاق می افتد خوب شخص مفید هستید، تعدادی از فلفل چیلی در همین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا با دقت ارائه می دهیم آسیبی نمی رساند. همراه خود این جاری، اگر پرخوری کنید هر دو در مسابقات مصرف کردن فلفل بنفش نمایندگی کنید، احتمالاً شکم شخصی را ناراحت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است به زخم شکم مبتلا شوید. تحقیقات برای ایجاد اینکه خواه یا نه کپسایسین ممکن است به نبرد همراه خود مشکلات وزنی کمک تدریجی یکپارچه دارد، از به نظر می رسد مانند است مصرف کردن فلفل باعث افزایش ساخت گرمای هیکل برای مدت کوتاهی تبدیل می شود. این ممکن است به ترتیب درجه قند خون همراه خود کمک به تجزیه کربوهیدرات های خورده شده همراه خود وعده های غذایی کمک تدریجی.

{افرادی که} به کیوی، موز، شاه بلوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادو حساسیت دارند قابل انجام است به فلفل بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل بنفش نیز حساسیت داشته باشند.

برای برخی اشخاص حقیقی، غذاهای پرخطر شامل فلفل چیلی، کاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل سیاه به در کنار سایر ادویه ها می توانند باعث رفلاکس اسید شوند کدام ممکن است کشنده هر دو مضر نیست، ساده آزاردهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آروغ زدن است. این روشی است کدام ممکن است هیکل ارائه می دهیم می گوید غذاهای پرخطر را به خوبی خوردن نمی شود. بیماری ریفلاکس مزمن در اشیا غیر معمول ممکن است در نتیجه بیشتر سرطان ها مری شود. اگر بعد اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای پرخطر به این تعیین کنید مبارزه کردن می برید، خوردن ادویه ها را ویژه به ویژه در ساعت شب کاهش دهید، از رفلاکس اسید نیز ممکن است دندان ها را سایش دهد.

مصرف کردن غذاهای پرخطر، اجتناب کرده اند جمله فلفل چیلی، ممکن است باعث بی خوابی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی جوانه های چشایی را در پیش آگهی مزه های مختلف مختل تدریجی. علاوه بر این خوب بیماری به تماس گرفتن زبان جغرافیایی موجود است کدام ممکن است عبارت است اجتناب کرده اند تحریک فوری زبان پس اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای فوق العاده پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفلی. این باعث تبدیل می شود کدام ممکن است الگوهای عجیبی روی زبان تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حس چشایی را به همان اندازه خوب ماه ضعیف تدریجی. در واقع، این تهدیدی برای همه زمانها نیست، با این حال ممکن است آزاردهنده باشد.

پاپریکا روزی کدام ممکن است ما اشخاص حقیقی سالمی هستیم برای ما {مفید است}، با این حال اگر تقویت می کند هایی خوردن می کنید کدام ممکن است شامل فلفل بنفش هر دو مشتقات فلفل چیلی هستند، باید در گذشته اجتناب کرده اند خوردن همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنید. به معنای واقعی کلمه هستند، {این توصیه} با توجه به تمام تقویت می کند های غذایی کدام ممکن است می توان با بیرون مدل خریداری کرد صدق می تدریجی. ذهن سلیم برای پرهیز اجتناب کرده اند مصرف کردن بیش از حد فلفل حیاتی است، با این حال با دقت احتمالاً هیچ ضرری برای شما ممکن است نخواهد داشت.