خشم همدانی های داغدار باید پاسخگوی اغتشاشات/محرکان باشند – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوز


به گزارش خبرنگار مهر؛ در میدان امام خمینی (ره) به مناسبت سالگرد رحلت پیامبر اسلام.پ) و امام حسن میتبی (آ) زنان و مردان نبوی در رحلت پیامبر اعظم عزادارندپ) و توجه داشته باشید میلیون حضرت امام تشنه میتبا (آ) آنها پرداخت کردند.

امام جمعه ملایر با محکومیت اغتشاشات چند روز گذشته در این اجتماع بزرگ گفت: اگر دغدغه دختران این مملکت را دارید چرا علیه نابینایی دختر همدانی صحبت می کنید؟ شما نمی زنید? مگه نرگس ربیعی دختر این مملکت نبود؟ پس چرا در این مورد سکوت کرده اید؟

خوجت الاسلام محمد باقر با گفتن آن تأسیس کرد آدم مشهور می بینم و برخی از خواص سیاسی باید پاسخگو باشند، وی ادامه داد: امروز افرادی که هیزم بر آتش این مسائل ریختند باید پاسخگوی خون ها و جان های از دست رفته باشند.

وی با اشاره به حجم خشونت های صورت گرفته افزود: آیا می توان گفت جان مردم عادی با سلاح گرم و سرد و سنگ گرفته شده است؟ به نظر می رسد همه کسانی که این سوالات را برانگیخته اند باید پاسخگو باشند.