خسارت سنگین به ۳ روستای داراب
نماینده مردم داراب و زرین دشت در استان فارس سیل و بارندگی روز گذشته را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و زیرساخت های روستاها و راه های داراب خسارت وارد کرد و گفت: متأسفانه این حادثه خساراتی نیز به همراه داشت. دام در شهر.» دزدیده شد.