خدمه سراسری تفریحی دلپذیر می دهد/ اسکوچیچ خواهان تفریحی تدارکاتی همراه خود خدمه های قادر مطلق است


به گزارش خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقرر شد خدمه سراسری فوتبال ایران در گروه دوم این رقبا ها به مصاف خدمه های انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد دیدار پلی آف برود. تفریحی ولز / اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین.

فدراسیون فوتبال در تذکر دارد شاگردان دراگان اسکوچیچ را در تعدادی از تفریحی دلپذیر کنار هم قرار دادن تنبل به همان اندازه خدمه سراسری را مراقبت از این مسابقات کنار هم قرار دادن تنبل.

سرمربی خدمه سراسری فوتبال کشورمان کسب اطلاعات در مورد وضعیت تفریحی های دلپذیر این خدمه اظهار داشت: منتظر انجام این قرعه کشی بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند محبوبیت رقبا حریفانی را برای تفریحی های دلپذیر انواع می کنیم کدام ممکن است به رقبای ما در جام جهانی نزدیک باشند. اجتناب کرده اند تذکر سبک تفریحی.» در روزهای بلند مدت دوره ها منظمی همراه خود فدراسیون خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اکنون در ایران می مانم. ما هر کاری اجتناب کرده اند دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد به همان اندازه خدمه به خوبی کنار هم قرار دادن شود.

اسکوچیچ اظهار داشت: من می خواهم پیش بینی دارم کدام ممکن است خدمه های قدرتمندی را برای تفریحی های دلپذیر انواع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی ندارم مقابل خدمه هایی تفریحی کنم کدام ممکن است به سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات پاسخ نمی دهند.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در شرایط حال فدراسیون فوتبال می توان تفریحی های دلپذیر خوبی برگزار کرد، اظهار داشت: مطمئنا. قطعا. ما کار را آغاز کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدمه های تولید دیگری هم برای تفریحی های دلپذیر پیشنهاداتی اکتسابی کرده ایم. ما قادر هستیم این کار را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مثل من می خواهم پیش بینی اتحاد دارند.» قطعا باید امتحان شده کنیم به همان اندازه بهتر از شرایطی را کدام ممکن است صادق آنهاست برای خدمه سراسری تحمیل کنیم. زمان کافی برای انواع کاهش یافته است لجستیکی موجود است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید