خداحافظ آسترازنکا/ دولت برنامه ای برای واردات واکسن خارجی ندارد
در حالی که برخی از کشورها هنوز تعداد معدودی واکسن را برای ورود مسافران خارجی به کشور خود می پذیرند، سخنگوی وزارت بهداشت می گوید: برنامه ای برای خرید واکسن خارجی کرونا در سال ۱۴۰۱ نداریم و بار اصلی تامین واکسن برای کشور خواهد بود. بر روی آنها از این به بعد. از واکسن های داخلی