خبر انفجار در حوالی تل آویو – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری شهاب، دارایی ها خبری بامداد همین الان دوشنبه صدای انفجار در نزدیکی تپه وای اشاره کردن شده.

بر ایده این گزارش، خبرگزاری شهاب در صفحه توئیتر شخصی به نقل اجتناب کرده اند رادیو رژیم صهیونیستی نوشت: شهرک نیشینانگ در “خدایا دان «در وسط فلسطین اشغالی صدای انفجار شنیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق تجزیه و تحلیل شد.

در حالی کدام ممکن است دارایی ها صهیونیستی اجتناب کرده اند متعهد شدن تدابیر نظامی این رژیم برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلیه عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق این انفجار خبر دادند.