خبرگزاری مهر ژاپن هشت مقام روسی را برکنار کرد اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش آسوشیتدپرس، ژاپن روز جمعه گفتن کرد کدام ممکن است هشت دیپلمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام تجاری روسیه را ریختن کرده است.

ژاپن علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است به طور منظم واردات زغال سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت روسیه را متوقف خواهد کرد. {در این} اتصال، “فومیو کیشیدانخست وزیر ژاپن اظهار داشت: «ژاپن باید برای «جنایت جنگی» در اوکراین پاسخگو باشد.

کیشیدا او اظهار داشت ژاپن علاوه بر این واردات الوار روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موارد را ممنوع خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید ژاپنی ها در روسیه را ممنوع خواهد کرد.

نخست وزیر ژاپن در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت کدام ممکن است تحریم های پولی موسسه مالی های روسیه را تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های حدود ۴۰۰ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اجتناب کرده اند جمله گروه های تکیه کن به نظامی را مسدود خواهد کرد.

وی اظهار داشت جنایات علیه غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله به توانایی هسته ای در اوکراین نقض قابل توجه اصول بین ۲ ملت است در سراسر جهان انصافاً غیر قانونی است.

کیشیدا وی همراه خود ردیابی به تاثیر تحریم های ژاپن یادآور افزایش قیمت بنزین، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده غذایی اظهار داشت: همه لطفا همکاری کنید. ما در برهه‌ای ظریف در امتحان شده‌های شخصی برای وادار کردن روسیه به توقف تهاجم وحشیانه شخصی به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن صلح هستیم.

اوایل روز جمعه، وزارت خارجه ژاپن گفتن کرد کدام ممکن است هشت دیپلمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجر روسی را ریختن کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون تعداد انگشت شماری دیپلمات روسی را ریختن کرده اند.

کیشیدا او اظهار داشت کدام ممکن است ریختن بر مقدمه “انتخاب کامل همراه خود ملاحظه به تهاجم روسیه به اوکراین” صورت گرفته است. وی افزود کدام ممکن است ژاپن تمام امتحان شده شخصی را برای تضمین ایمنی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های ژاپنی کدام ممکن است باقی مانده است در روسیه هستند در صورت تلافی انجام خواهد داد.

کاهش واردات بنزین های فسیلی اجتناب کرده اند روسیه عالی انواع دردسر برای ژاپن است کدام ممکن است نیازهای هیدروکربنی آن حدود نیمی اجتناب کرده اند کل قابلیت آن را تشکیل می دهد. این انتخاب قابل دستیابی است به معنای تنظیم در پوشش نشاط ژاپن باشد قابل تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته های اصولاً