خبرگزاری مهر: همه آزادگان جهان همراه خود جنایات رژیم صهیونیستی گذراندن هستند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق بر حمایت شخصی اجتناب کرده اند آرمان فلسطین تاکید کرد.

قیس الخزعلی در ادعا ای در صفحه توئیتر شخصی نوشت: {در میان} سکوت نامشخص رویدادها عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی، نیروهای اشغالگر به هتک حرمت مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری یک دسته کامل مسلمان فلسطینی در نماز جمعه یکپارچه می دهند.

وی افزود: ما همواره مخالفت شخصی را همراه خود این اقدامات تجاوزکارانه گفتن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را محکوم کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه آزادگان جهان اسلام می خواهیم همراه خود جنایات رژیم صهیونیستی مقابله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجاهدین فلسطین حمایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حریم آن حفاظت کنند. شهر مقدس در اورشلیم اشغالی.

خزعلی تاکید کرد: آمادگی شخصی را برای یکپارچه از دوام دلیرانه فلسطین به همان اندازه نابودی مناسب رژیم غاصب در قلمرو شخصی گفتن می کنیم.