خبرگزاری مهر: منقل سوزی در جهان شخصی پتروشیمی ماهشهر مهار شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وضعیت اضطراری جهان ویژه پتروشیمی ماهشهر، حادثه منقل سوزی در درجه اول همراه خود حمایت مدیریت حادثه در گروه جهان ویژه مالی پتروشیمی در جاری اطفای است.

{در این} ادعا آمده است: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل به طور مناسب مهار شد.

عمیق مناسب این منقل سوزی ادامه دارد ادعا نشده است.

بنا به گزارش برخی رسانه ها صدای هولناکی در یکی اجتناب کرده اند موقعیت یابی های جهان ویژه پتروشیمی به گوش می رسد بندر ماهشهر شنید، دود منقل به دنبالش به اینجا رسید.

منقل نشانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.