خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانروح الله سلیمان شخص در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: ساختار اوقات فراغت بهاری به رویداد عید نوروز در ۶۸ بقعه متبرکه، صحن امامزادگان (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد واقع در بین راه های گلستان برگزار تبدیل می شود.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه گلستان افزود: در قالب این ساختار حدود ۵۰ مبلغ در مناطق مختلف استان در زمینه برپایی نماز دسته جمعی، خیمه های معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به سوالات اقشار مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلف ورزش خواهند کرد. زمینه های.

وی اظهار داشت: همراه با این ورزش ها مجموعه ای اجتناب کرده اند موضوعات نمایشگاهی، بوی شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه محصولات اقتصاد مقاومتی ساخت شده در جوار امامزادگان (ع) است.

سلیمانی شخص شرکت ها رسانی به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران را اجتناب کرده اند نیازها این این سیستم ها عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: این این سیستم ها نیز مقدمه ای برای دسترسی ماه مبارک رمضان در نیمه دوم فروردین ماه است.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه گلستان اظهار داشت: همراه با ملاحظه به سلامت جسمانی مردمان، سلامت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب حضور نیز برای ما ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر زیباست کدام ممکن است عده زیادی اجتناب کرده اند مردمان سال نو جلو را جشن بگیرند. این زیارتگاه ها.»