خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحمیدرضا رشید نژاد در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تبلیغ کننده: در جاری حاضر ۹۲ فرد مبتلا کرون در بیمارستان های استان کرمان بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مداوا هستند کدام ممکن است متاسفانه جاری برخی اجتناب کرده اند آنها وخیم است.

وی تعیین کرد: اجتناب کرده اند این انواع ۶۰ نفر در منطقه های دانشکده علوم پزشکی کرمان، جیرفت، سیرجان، بم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفسنجان در رتبه های زیر قرار دارند.

رشید نژاد اظهار داشت: ۲۵ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان طی ۲۴ ساعت قبلی به بیمارستان منتقل شدند کدام ممکن است ۳ نفر ۳۳، ۶۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ ساله فوت کردند.

وی اجتناب کرده اند عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۸۳۵ هزار و هشت نفر نوبت سوم کرونا را اکتسابی کردند.