خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین اشتری پیش اجتناب کرده اند ظهر دوشنبه در محیط بازدید اجتناب کرده اند پلیس راه اصفهان – شیراز گفت: شکسته نشده دارد.

وی شکسته نشده داد: همراه خود وجود توسعه واکسیناسیون در بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بیماری عروق کرونر، کمیت تردد بین شهرها نسبت به سال قبلی ۵۰ نسبت مرتفع است.

کاهش ۴۰ درصدی تصادفات خیابان ای در اصفهان

فرمانده نیروی انتظامی ملت همراه خود دقیق اینکه در خیابان های استان اصفهان همراه خود کاهش مجروحان در خیابان های استان مواجه هستیم، ذکر شد: خوشبختانه بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نسبت جراحات تصادفات خیابان ای {در این} استان کاهش یافته است است. کدام ممکن است {به دلیل} قرار تکل در محور راه های مواصلاتی فوق العاده امیدوارکننده است.»

وی بازدید کنندگان سایت را روان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مسئولان مربوطه به طور قابل توجهی فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران {در این} ایام به خوبی اوضاع را رصد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسافران طرفدار می کنیم بازگشت شخصی را به روزهای پایانی نوروز موکول نکنند.

افزایش تراکم در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال

سردار اشتری همراه خود ردیابی به تراکم گروه در روزهای پایانی نوروز ذکر شد: تراکم گروه در جنوب، شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی رو به {افزایش است} کدام ممکن است این امر حاکی اجتناب کرده اند نشاط افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم قوانین مداری را در میل قرار دهیم. در خیابان ها.”

وی همراه خود تاکید بر کاهش تصادفات خیابان ای ذکر شد: نسبت به سال قبلی انواع جانباختگان تصادفات خیابان ای در ملت حدود ۲۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع تصادفات نیز حدود ۷ نسبت کاهش داشته است. افراد، تجهیزات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان.

تشکیل شورای برتر بازدید کنندگان سایت پس اجتناب کرده اند هشت سال

فرمانده نیروی انتظامی یکی اجتناب کرده اند اتفاقات خوش بینانه امسال را تشکیل شورای برتر بازدید کنندگان سایت پس اجتناب کرده اند هشت سال در هفته پایانی اسفندماه همراه خود حضور رئیس جمهور دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شورای برتر بازدید کنندگان سایت پس اجتناب کرده اند ۸ سال تشکیل شد.

وی افزود: {در این} راستا مشکلات درمورد به برخی عوامل حادثه خیز مرتفع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل نیز باید در اسرع وقت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود.