حمله جبهه النصره به ادلب
تروریست های تکفیری جبهه النصره همچنان به نقض منقل بس در قلمرو کاهش فشار در ادلب سوریه شکسته نشده می دهند.