حمایت مجلس از دولت برای اصلاح ارز ترجیحی
ماجرای اصلاح و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که طی سالیان اخیر با ایجاد رانت‌های پیدا و پنهان، ضربات سنگینی بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرده، موضوعی است که هیچ صاحب‌نظر منصفی نمی‌تواند اثرات مخرب آن را انکار کند